Sport

Sportinfrastructuur

Met de ingebruikname van de sporthal aan de Lostraat werd tegemoet gekomen aan terechte vragen om bijkomende sportinfrastructuur te voorzien in de gemeente. 6 jaar later kunnen we gelukkig zeggen dat de sporthal te klein is, of dat het moeilijk is om nog een sportzaal te reserveren.

Een aantal sporters moeten elders op zoek gaan. Op zich is dit een goed signaal : we zijn een sportieve gemeente.

Om echter aan de vraag te kunnen beantwoorden, moeten we bijkomende sportinfrastructuur kunnen aanbieden. Daarom vinden wij dat de sporthallen van de verschillende scholen moeten kunnen gebruikt worden. Praktische bezwaren kunnen dit niet tegenhouden. Daarnaast zullen we een beslissing nemen over een sporthal in het zuiden van onze gemeente.

De sportsite van de Lichten willen we herinrichten. We denken dat er door een herinrichting  meer activiteiten kunnen georganiseerd worden.

In de volgende legislatuur willen we het zwembad effectief openen. Een gemeente met meer dan 42.000 inwoners moet een eigen zwembad hebben. We zijn er ons wel van bewust dat de jaarlijkse kost van minimaal 1,5 miljoen euro een belangrijke uitgave zal zijn. Het zwembad moet ook de hefboom zijn om de site aan de Lostraat verder in te richten met wandel-en looppaden. Ook willen we kijken of er buiten activiteiten kunnen ontwikkeld worden.

Ook voor de openluchtsporten moet er een gecoördineerde aanpak komen om infrastructuur te voorzien. Er is een Masterplan voor openluchtsporten lopende. Hiermee zullen we kijken waar er mogelijkheden zijn om buitensporten een plaats te geven. Belangrijk is dat de clubs maximaal samenwerken. Dit moet ook hun leefbaarheid en financiële zekerheid verhogen.

 

Ondersteuning clubs

Naast een goede infrastructuur is natuurlijk de werking van een club essentieel. Helaas zien we de jongste jaren dat steeds meer clubs het moeten stellen met minder en minder vrijwilligers. En de vrijwilligers die er overblijven worden dan nog eens bedolven onder het papierwerk. Daarom willen we de clubs zowel financieel als materieel ondersteunen.

Ook zullen we als gemeente het initiatief nemen om op geregelde tijdstippen cursussen te organiseren die de sportclubs in diverse zaken zal ondersteunen.

Bovendien willen een overzichtelijke pagina op de gemeentelijke website met een overzicht van de activiteiten van de verschillende sportclubs en een link naar hun eigen website.

Binnen onze gemeente hebben we clubs die actief zijn in de hoogste afdelingen van hun sporttak (voetbal, volleybal, …). We zullen hen alle kansen geven om verder te ontwikkelen. Maar het is belangrijk dat zij net zoals alle andere clubs rekenschap geven voor de steun die ze krijgen. Er zullen duidelijke afspraken gemaakt worden, die nageleefd moeten worden.

Enkele jaren geleden dreigde KFC Molenzonen zonder terreinen te vallen. Onder onze impuls hebben we een principiële beslissing om de terreinen aan te kopen. Helaas blijkt nu dat het OCMW van Lier niet onmiddellijk bereid is om te verkopen. Evenwel vinden we dat we de terreinen moeten kopen, en er zo voor zorgen dan KFC Molenzonen een toekomst heeft. Daarnaast denken we dat ook andere sporten op deze site een plaats moeten krijgen. In het kader van de samenwerking tussen de voetbalclubs moeten we ook kijken naar de noden van de andere clubs.

Ook voor de zaalsporten en de ‘kleinere’ sporten moet gekeken worden welke vragen zij hebben naar ondersteuning.

 

Faciliteiten voor de individuele sporter

Mensen gaan veel meer dan vroeger in hun vrije tijd joggen, fietsen, etc.  Daarom moet er bijvoorbeeld aan de gemeentelijke infrastructuur looppistes worden gemaakt die goed verlicht en onderhouden zijn. Ook moeten er bijkomende “outdoor fitnessparcours” in de deelgemeente geïnstalleerd worden.   Ook de evenementen die ervoor zorgen dat mensen geprikkeld worden om te sporten, zijn zaken die ondersteuning verdienen. Want investeren in sport, is investeren in de gezondheid van onze inwoners.

 

G-sport

In onze gemeente zijn er verschillende G-sport afdelingen. (tennis, voetbal, pingpong, zwemmen, turnen, atletiek…). Samen met de bestuursleden van deze clubs willen we deze sporten promoten en Heist echt op de kaart zetten. Net zoals we voor reguliere sporten grote evenementen hebben, moeten we ons ook op de kaart zetten met groot event voor G-sport. We zijn immers een sportieve gemeente die ook een warme gemeente is.

We willen de volgende jaren een groot nationaal en internationaal tornooi voor anders valide atleten.

 

Urban sports

We willen ook aandacht hebben voor de nieuwe vormen van sport die vaak individueel worden uitgeoefend. We hebben reeds een beperkte infrastructuur voor skaters aan de Boonmarkt. We willen daarom kijken of dit ook in de deelgemeenten kan en/of er een groter skatepark kan ingericht worden.

 

Krijgskunsten

In onze gemeente zijn een aantal verenigingen actief in de Krijgskunsten. Vaak moeten zij veel van hun energie steken in het plaatsen van matten. Daarom willen een aparte locactie voor deze Krijgskunsten. We denken in eerste instantie aan de oude kantine van het sportcentrum.

 

Seniorensport

Senioren hebben een grote vraag naar sport- en recreatieve activiteiten. Samen met de sportclubs en de sportdienst willen we kijken welke activiteiten er bijkomend kunnen aangeboden worden. We weten dat er reeds een groot aanbod is, maar mogelijk moeten we aanbod voorzien in de deelkernen.

 

De gemeente als een sportieve werkgever

Binnen de gemeente als werkgever willen we extra stimulansen geven aan personeelsleden die sporten.