Heist-op-den-Berg is een landelijke gemeente. Derhalve zijn landbouw en natuurbeleid belangrijk in de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente. Landbouw en natuurbeleid kunnen trouwens perfect samengaan. Het feit dat landbouwers in 2018 de milieuprijs gekregen hebben, is hiervan een bewijs.

 

Goede dienstverlening aan landbouwers

Binnen het wettelijk kader moeten we als gemeentelijke overheid op een snelle manier de nodige vergunningen afleveren aan landbouwbedrijven zodat deze bedrijfszekerheid hebben.

Door de klimaatverandering zullen er meer periodes van langdurige droogte, extreme regenval en hagelbuien komen. De impact voor gewassen zal groot zijn. Daarom moeten we als gemeente voldoende administratief uitgerust zijn om schadedossiers in te dienen.

In het kader van het SIGMA-plan moet er samen met de landbouwers gekeken worden naar de mogelijke landbouwactiviteiten langs de Nete.

 

Belang van korte keten

In het kader van de klimaatdoelstellingen moet er aandacht besteed worden aan duurzaamheid in onder andere de voedingssector. Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds appelen uit Nieuw-Zeeland ingevoerd worden. Wij willen samen met de Heistse supermarkten kijken in welke mate lokaal geproduceerde producten een prominentere plaats krijgen in hun winkelrekken.

Ook boerenmarkten willen we ondersteunen. Zo kunnen we werken rond een eerlijke prijs voor het voedsel en vermijden we extra verpakking.

Binnen de lagere scholen moet er gewerkt worden rond de kennis van de oorsprong van het voedsel en van de  manier waarop het wordt geproduceerd.

 

Een positief imago voor landbouw

Onze gemeentelijke Landbouwdag is de dag bij uitstek waar er een positief imago aan de landbouw wordt gegeven. Ook andere initiatieven zoals het aanbrengen van groene akkerranden i.s.m. Rivierenland dragen bij tot een evenwichtige beeldvorming. Bovendien zijn deze groene akkerranden nog een goede zaak om bodemerosie tegen te gaan.