Dierenwelzijn

Deze legislatuur zijn er een aantal belangrijke stappen gezet om een diervriendelijke gemeente te worden. Dit beleid willen we als Pro Heist verder zetten en versterken.

 

Schepen bevoegd voor dierenwelzijn

Tijdens deze legislatuur werd de bevoegdheid voor dierenwelzijn gedeeld door de schepen bevoegd voor milieu en de schepen bevoegd voor plattelandsbeleid. Op zich is het goed dat dierenwelzijn de aandacht krijgt van meerdere leden in het college. In de volgende legislatuur willen we dat het beleid zelf gedragen wordt door het ganse college, maar dat er één specifieke schepen wordt aangeduid die bevoegd is voor dierenwelzijn.

 

Zwerfkatten en – honden - Opvang vogels - Dierenambulance

We hebben een samenwerkingsovereenkomst gemaakt met het Dierenasiel van Mechelen voor de opvang van zwerfkatten en – honden. Ook hebben we een beleid rond de sterilisatie en castratie van zwerfkatten. De Vlaamse overheid verplicht de gemeenten om dit te doen, maar voorziet hiervoor geen enkele euro ondersteuning. Zelfs een structurele ondersteuning van dierenasielen is er onder deze Vlaamse regering niet gekomen. Als gemeentebestuur hebben wij wel onze verantwoordelijkheid genomen.

Ook hebben we een samenwerking met het Vogelopvancentrum in Herenthout. Zij zorgen voor gewonde vogels en ander gevederden.

We willen ook de opstart van een dierenambulance. Weggelopen dieren worden nu opgehaald door de politie. We vinden dat dit geen kerntaak is van de politie. Daarom hopen we met een Vogelopvangcentrum een project op te starten dat 7/7 en 24 uur per dag een permanentie kunnen uitwerken om weggelopen of verwaarloosde dieren op te halen en te verzorgen.

 

Hondenweide

Op een aantal locaties in onze gemeente zullen we een hondenweide aanbrengen. Zo kunnen de baasjes van deze honden hun viervoeter in een omheinde plaats hun gevoeg laten doen. Aan de hondenweide zullen we aangepaste vuilbakken aanbrengen.

Hiermee willen we trouwens vermijden dat hondeneigenaars hun hond nu uitlaten op een speelplein voor kinderen. Bovendien kan een hondenweide ook een sociale functie hebben als ontmoetingsplaats voor hun baasjes.

 

Geluidsarm vuurwerk

Vele dieren worden opgeschrikt door vuurwerk. Daarom handhaven we het beleid rond vuurwerk. Enkel met Oudjaar laten we vuurwerk gedurende een uurtje toe. Daarnaast zullen we zelf ook onze verantwoordelijkheid nemen. Met de nieuwjaarsdrink zullen we inzetten op een lichtshow en geluidsarmer vuurwerk.

 

Dierenpolitie

Binnen onze politiediensten worden problemen inzake dieren bekeken door de milieupolitie. We denken echter dat er minstens 1 persoon zich in het korps moet specialiseren in de wetgeving over dierenwelzijn.

Hij of zij kan dan een coördinerende functie hebben naar de andere collega’s.

 

Dieren toegelaten

Als gemeente willen er op aandringen dat er binnen de huizen van het OCMW, de Woonzorgcentra en de Sociale Huisvestingsmaatschappijen gezelschapsdieren worden toegelaten. Uiteraard moeten er redelijke beperkingen kunnen worden opgelegd met betrekking tot de soort en het aantal van de dieren. Ook vanuit menselijk standpunt is het moeilijk te verdedigen dat mensen die naar een rustoord  verhuizen plots hun gezelschapsdier moeten achterlaten.