Beste,

Bij deze heet ik jullie welkom bij PRO Heist.

PRO Heist is een beweging die ten volle inzet op een progressief en sociaal beleid in Heist-op-den-Berg. We zijn een beweging van enthousiaste en geëngageerde mensen , die zich willen inzetten voor onze gemeente. Enerzijds heb je mensen die actief zijn in sp.a en anderzijds heb je onafhankelijke kandidaten. Maar beiden gaan voor een Heist-op-den-Berg waar het goed is om leven, waar er  aandacht is voor Mens & Milieu en voor een Maatschappij waarin niemand achtergelaten wordt. Jong of oud, bewoner van één van de deelgemeenten of bewoner van het centrum, geboren en getogen Heistenaar of nieuwkomer, we zijn allen Heistenaren. We dromen allemaal van een gemeente waar het goed is om leven en waar iedereen de kans heeft om zich ten volle te ontplooien.

Als PRO Heist hebben we een programma uitgewerkt waarin  we de noden van onze gemeente beschrijven en oplossingen aanreiken. Maar we willen dit ook nog verder met onze bewoners uitwerken. We staan open voor suggesties en goede ideeën.

Wij willen alvast inzetten op mobiliteit en veilig verkeer. Er zijn al een aantal nieuwe fietspaden en dorpen heraangelegd. Dit moeten we verder blijven doen. Daarnaast moeten we bijkomende maatregelen nemen om de maximumsnelheid in dorpskernen en woonwijken te laten respecteren. Bovendien willen we bussen in de ganse gemeente Heist-op-den-Berg, dus in alle deelkernen.

Maar verkeersveiligheid en levenskwaliteit hebben natuurlijk ook te maken met de inrichting van de open ruimte. Heist-op-den-Berg is een landelijke gemeente met een versterkte kern. Binnen die kern moet we wel zorgen voor voldoende groen en rustpunten.

We willen een nieuw elan geven aan het sportbeleid. Samen met de clubs moeten we kijken naar een doelgerichte ondersteuning om in een goede infrastructuur te kunnen sporten. En scholen moeten aangezet worden om hun sportinfrastructuur ter beschikking te stellen.

Omdat we een beweging zijn waar jong en oud thuis zijn, zullen we investeren in bijkomende kinderopvang tijdens het schooljaar en tijdens de schoolvakanties. Jongeren moeten voldoende vrijetijdsaanbod hebben. Dit geldt trouwens ook voor senioren. Voor hen zetten we in op betaalbare zorg en dit zonder wachtlijsten.

Een aangename gemeente om te wonen betekent ook dat er een beleid moet zijn voor het wegwerken van de wachtlijsten voor mensen die recht hebben op een sociale woning en dat er initiatieven  moeten genomen worden zodat mensen makkelijker een betaalbare woning kunnen bouwen of kopen. Hier mogen we zeker de alleenstaanden niet vergeten die immers alle kosten in hun eentje moeten dragen.

David Geerts

Lijsttrekker Pro Heist