Kandidaten

David Geerts
David Geerts
1e plaats

Ik ga voor een Heist-op-den-Berg waar het goed om leven is en waar we niemand achterlaten. Op gemeentelijk vlak heb ik me vooral ingezet voor een betere verkeersveiligheid en een evenwichtig mobiliteitsbeleid met oog voor fietsers. Op milieuvlak hebben we de strijd ingezet tegen het zwerfvuil en voor een propere en nette gemeente, waar er opnieuw ruimte is voor mensen. Maar het werk is natuurlijk niet af. Samen met PRO Heist ga ik voor een gemeente waar we investeren in Mensen, Milieu en de Maatschappij.

David Geerts
1e plaats - 43 jaar - Itegem
Volksvertegenwoordiger, Schepen van mobiliteit, milieu en werk, cafébaas Den Hosp 
Kelly Van Tendeloo
Kelly Van Tendeloo
2de plaats

Het mooiste dat je iemand kan geven is een kans. Daarom wil ik me met PRO Heist verder inzetten om van onze gemeente een veilige haven te maken, waar jongeren de ruimte krijgen om op hun eigen tempo op te groeien. Een plek met speelpleinen, avontuurlijk groen, goede scholen, toegankelijke kinderopvang en een sterk uitgebouwd vrijetijdsaanbod maar vooral plaats en tijd om zichzelf te zijn. Een kindvriendelijke gemeente waar de buitenruimte zich niet beperkt tot een achtertuin.

Kelly Van Tendeloo
2de plaats - 32 jaar - Heist-op-den-Berg
Diensthoofd preventie De Voorzorg, Schepen van diversiteit, Noord-Zuid, Jeugd en Informatica 
Sven Lambrechts
Sven Lambrechts
3e plaats

Ik ben kandidaat voor PRO Heist omdat ik graag het sportbeleid in Heist mee wil vorm geven. Als spreekbuis van voetbalclub Molenzonen zet ik me al jaren in om de problemen met de terreinen op te lossen, maar ik zie het ook breder: elke Heistenaar aan het bewegen krijgen, want wie beweegt is gezonder en voelt zich ook beter in zijn vel. Bovendien moet Heist een gemeente zijn waar iedereen kan sporten en dit met een goede infrastructuur. Een sportbeleid waarin verenigingen kunnen groeien.

Sven Lambrechts
3e plaats - 40 jaar - Heist-op-den-Berg
Leerkracht 
Stefan Vanbesien
Stefan Vanbesien
4e plaats

Ik zet me in voor PRO Heist omdat ik graag wil meewerken om de schuldindustrie aan te pakken. Vooral armere mensen komen sneller in de problemen wanneer ze 1 keer een rekening vergeten of niet kunnen betalen. We starten een proefproject met een deurwaarder en het ocmw om betalingsplannen uit te werken en preventief op te treden. We willen geen samenwerking meer tussen scholen en incassobureaus.

Stefan Vanbesien
4e plaats - 45 jaar - Itegem
Advocaat, gemeenteraadslid 
Hilde Cools
Hilde Cools
5e plaats

Ik zet mee mijn schouders onder PRO Heist omdat we moeten inzetten op betaalbare woningen of verblijven voor jong en oud, gezin of alleenstaand. Onze jeugd moeten we blijven ondersteunen en ervoor zorgen dat er voldoende ontspanningsmogelijkheden zijn voor iedereen. Mensen die het moeilijker hebben in onze maatschappij moeten we kansen geven zodat ook zij kunnen genieten van een aangename leefomgeving.

Hilde Cools
5e plaats - 46 jaar - Hallaar
Leerkracht, OCMW-raadslid 
Wouter De Backer
Wouter De Backer
6e plaats

Ik wil graag met PRO Heist meewerken aan een gemeente waar we zorg dragen voor elkaar. Waar we groen niet alleen als een parkje of bos beschouwen maar waar we actief werken aan een leefbaar klimaat voor onze volgende generaties. Aandacht voor lokale, sociale economie door o.a. actief de korte keten te ondersteunen zodat lokale producten, eenvoudig lokaal toegankelijk zijn en kunnen gebruikt worden in een omgeving waar lokale tewerkstelling mogelijk blijft.

Wouter De Backer
6e plaats - 44 jaar - Heist-op-den-Berg
Operationeel directeur De Kringwinkel Zuiderkempen 
Geert Cools
Geert Cools
7e plaats

Ik ben kandidaat voor PRO Heist omdat Heist-op-den-Berg nood heeft aan een progressief alternatief met inspraak van zijn bewoners. Ikzelf woon in Booischot en vind dat daar nog verbeteringen mogelijk zijn: we hebben nu een prachtig domein “Ter Laken”, dat we kunnen teruggeven aan de buurt. Ik vind ook dat er een oplossing moet komen voor het doorgaand vrachtverkeer in Booischot. Voor de vele kinderen die er dagelijks naar school moeten, is veiligheid het belangrijkste.

Geert Cools
7e plaats - 49 jaar - Booischot
Mailcenter manager Bpost 
Gilbert De Maeseneer
Gilbert De Maeseneer
8e plaats

Ik ben kandidaat voor PRO Heist omdat onze gemeente moet inzetten op seniorenwoningen in de verschillende dorpskernen. Zo kunnen ouderen verhuizen naar het centrum indien ze dit wensen of kiezen voor samenwooninitiatieven met de nodige zorg op het platteland. Mobiel blijven houdt mensen actief en sociaal, daarom vind ik openbaar vervoer ten zuiden van de N10, maar ook voor Heist in het algemeen zeer belangrijk. Ook vind ik het cruciaal dat senioren in adviesraden het bestuur kunnen adviseren en indien nodig bijsturen.

Gilbert De Maeseneer
8e plaats - 70 jaar - Schriek
Gepensioneerd 
Truus Van Bosstraeten
Truus Van Bosstraeten
9e plaats

Ik stel me kandidaat bij PRO Heist omdat ik me voluit wil inzetten voor meer groen in de dorpskernen en voor voldoende speel- en ontmoetingsplekken waar verschillende generaties kunnen samenkomen. Daar is echt nood aan, dat merk ik ook in Booischot. Meer leven in het dorp is ook goed voor de lokale economie. Voor een leefbaar dorp is het wel noodzakelijk dat je jezelf veilig kan verplaatsen. Daarom vind ik veilige fiets- en voetpaden een absolute prioriteit.

Truus Van Bosstraeten
9e plaats - 34 jaar - Booischot
Leerkracht 
Stien Van Herle
Stien Van Herle
10e plaats

Ik ben kandidaat bij PRO HEIST omdat ik vind dat jongeren meer inspraak moeten hebben in het beleid. Zelf ben ik actief bij turnclub Arduas als trainster. Samen met tal van vrijwilligers proberen we enkele honderden kinderen en jongeren aan het sporten en met name aan het turnen te krijgen. Maar we rekenen ook op de gemeente om voor de nodige infrastructuur te zorgen.

Stien Van Herle
10e plaats - 19 jaar - Zonderschot
Student leerkracht lager onderwijs 
Nawras NOES Qbeia
Nawras NOES Qbeia
11e plaats

Ik ben kandidaat voor PRO HEIST omdat ik me wil inzetten voor de ondersteuning van sport- en jeugdorganisaties. Zelf ben ik leider bij Chiro Heist Centrum. Elke week zorgen jeugdbewegingen ervoor dat kinderen samen kunnen spelen en ravotten. Van de politiek verwachten we dan ook ondersteuning. Want investeren in jongeren, is investeren in de toekomst. Ook wil ik dat Heist een bruisende gemeente blijft, waar het tof is om uit te gaan en waar we de ruimte krijgen om fuiven en andere activiteiten te organiseren.

Nawras NOES Qbeia
11e plaats - 19 jaar - Heist-op-den-Berg
Student 
Valerie Van Den Brande
Valerie Van Den Brande
12e plaats

Ik werk als opvoedster voor mensen met een diep verstandelijke en/of fysieke beperking. Ik engageer mij bij PRO Heist omdat er in onze gemeente nood is aan een volwaardige voorziening voor mensen met een beperking waar zij zowel in dagopvang als residentieel kunnen verblijven. Mee aan de basis liggen van het creëren van een omgeving gevuld met de beste zorgen, persoonlijke begeleiding, sport, ontspanning,... is mijn persoonlijke missie!

Valerie Van Den Brande
12e plaats - 22 jaar - Heist-op-den-Berg
Opvoedster 
Jef De Vries
Jef De Vries
13e plaats

Mijn ganse leven ben ik zeer actief geweest in het voetbal. Ik kom bovendien zeer veel onder de mensen. Voor mij is het dan ook belangrijk dat de politiek aandacht geeft aan “gewone” mensen. Deze mensen willen een veilige gemeente en een gemeente waar er ruimte is om je te ontspannen. Daarom kom ik ook op voor PRO Heist. Want wij willen ons inzetten voor iedereen, voor rijk en arm.

Jef De Vries
13e plaats - 65 jaar - Heist-op-den-Berg
Gepensioneerd 
Kurt Fonne Van den Brande
Kurt Fonne Van den Brande
14e plaats

Ik ben werkzaam bij Van Hool in Koningshooikt als mechanieker en ben vakbondsafgevaardigde. Daarom wil ik samen met PRO Heist mijn engagement als vakbondsafgevaardigde ook verderzetten in onze gemeente. Net zoals in de fabriek wil ik een luisterend oor zijn voor de dagdagelijkse noden en bekommernissen van de mensen. Daarnaast wil ik ook dat er de komende jaren flink geïnvesteerd wordt in de verbetering van de fietspaden op de invalswegen van Itegem.

Kurt Fonne Van den Brande
14e plaats - 48 jaar - Itegem
Arbeider 
Marc Van de Putte
Marc Van de Putte
15e plaats

Als afgevaardigde van het ACV bij Baltimore probeer ik steeds een oplossing te vinden voor vragen en bezorgdheden van collega’s. Ook is veiligheid en ergonomie op het werk zeer belangrijk om het werk werkbaar te houden. Graag zou ik samen met PRO Heist mijn sociaal engagement verder willen inzetten in onze gemeente. Als landbouwerszoon heb ik in mijn jeugd veel tijd doorgebracht in de Netevallei in Itegem. Ik vind het dan ook heel belangrijk dat landbouw en zorg voor de natuur goed samengaan.

Marc Van de Putte
15e plaats - 57 jaar - Hallaar
Arbeider 
Gisèle Vervoort
Gisèle Vervoort
16e plaats

Ik doe mee met PRO Heist om mee te werken aan een aangename gemeente. Ik geef les in het middelbaar onderwijs , dans bij Dansstudio Kick-iT en verplaats me in het dagelijks leven zoveel mogelijk te voet of met de fiets. Hierbij denk ik steeds na over een optimale invulling van de publieke ruimte. Slim ruimtegebruik kan de leefkwaliteit van een plaats echt enorm verhogen. Ik woon op een appartement met een kleine dochter en dan is de inrichting van de straten echt bepalend voor wat je buiten kan doen met haar.

Gisèle Vervoort
16e plaats - 29 jaar - Heist-op-den-Berg
Leerkracht 
Adam Anthonis
Adam Anthonis
17e plaats

Als oud-voorzitter van de VIBRO en oud-leiding van chiro Hallaar heb ik me veel met jongeren en jeugdbeleid bezig gehouden. Ik vind het zeer belangrijk dat de jeugd op gemeentelijke ondersteuning kan blijven rekenen. Daarnaast hecht ik zeer veel belang aan het milieu en onze leefomgeving. Als boomverzorger merk ik dagelijks hoe belangrijk bomen en ander groen zijn voor ons milieu en onze gezondheid.

Adam Anthonis
17e plaats - 27 jaar - Hallaar
Zelfstandig boomverzorger 
Jari Ceulemans
Jari Ceulemans
18e plaats

Ik ben kandidaat bij PRO Heist omdat ik me wil inzetten om van Heist– op–den–Berg een aangename, sfeervolle gemeente te maken. Als leerkracht Niet – Confessionele Zedenleer droom ik van een gemeente waar iedereen erbij hoort en niemand wordt gediscrimineerd op basis van geslacht, afkomst of seksuele voorkeur. Samen zorgen we ervoor dat Heist–op–den–Berg een nog bruisendere gemeente wordt waar zowel jong als oud zich thuisvoelen.

Jari Ceulemans
18e plaats - 22 jaar - Heist-op-den-Berg
Leerkracht 
Veronique Hamal
Veronique Hamal
19e plaats

Als jonge mama wil ik meewerken aan een gemeente waar ik mijn zoontje een goede thuis kan bieden. Waar er geïnvesteerd wordt in de toekomst van onze kinderen en jeugd. Een gemeente waar je je als jonge ouders geen zorgen moet maken over een plaats bij de kinderopvang, school of speelpleinwerking. Waar het bestuur samenwerkt met de bedrijven uit de regio om meer werkgelegenheid te creëren en zo van Heist-op-den-Berg een aantrekkelijke gemeente maakt.

Veronique Hamal
19e plaats - 30 jaar - Heist-op-den-Berg
HR Advisor 
Kurt De Keuster
Kurt De Keuster
20e plaats

Ik heb gekozen om als kandidaat op te komen voor PRO Heist omdat ik als lijnchauffeur wil ijveren voor een sterk en kwaliteitsvol openbaar vervoer waarmee we alle dorpskernen van Groot Heist met elkaar kunnen verbinden. Als voormalig Bakker in Hallaar vind ik het belangrijk dat er voldoende aandacht gaat naar lokale detailhandel en zelfstandig ondernemen. Verder wil ik mij inzetten om van Heist een gemeente te maken waar niemand aan zijn lot zal worden overgelaten...een gemeente waar iedereen meetelt en evenveel kansen krijgt.

Kurt De Keuster
20e plaats - 53 jaar - Itegem
Buschauffeur, opleiding: PIVA, Patissier, specialisatie chocolade- en ijsroombewerking 
Charlotte Rosiers
Charlotte Rosiers
21e plaats

Met PRO Heist wil ik als mama van twee kindjes meewerken aan een aangename, gezellige gemeente waar we jonge gezinnen kunnen samenbrengen. Een gemeente waar onze kinderen een fijne jeugd kunnen beleven. Dat kan o.a. door het creëren van autovrije speelstraten en speelpleintjes. Een gemeente waarin we sociale steun kunnen bieden aan kinderen aan de rand van de maatschappij om hen te helpen de sociale ladder te beklimmen.

Charlotte Rosiers
21e plaats - 35 jaar - Hallaar
Bediende 
Steffi Heremans
Steffi Heremans
22e plaats

Ik doe mee met PRO Heist omdat ik me graag engageer voor de Heistse jongeren. Zelf ben ik actief binnen Gewest Hest dat zich inzet voor Chiro's in en rond Heist. Er leeft veel bij jongeren en ik wil ervoor zorgen dat ze hierbij de nodige ondersteuning krijgen. Met mijn diploma’s secundair onderwijs en sociaal werk wil ik ook het welzijn van onze schoolgaande jeugd verbeteren. Daarnaast kom ik als trotse Zonderschottenaar op voor de plaatselijke organisaties en initiatieven.

Steffi Heremans
22e plaats - 22 jaar - Zonderschot
Student Sociaal Werk 
Kremena Todorova
Kremena Todorova
23e plaats

Ik kom op voor PRO Heist omdat Ik speciale aandacht wil voor de jeugd en hun interesses en problemen, voor het milieu en voor de verkeersveiligheid. Als trots lid van de Babbelberg zou Ik willen dat iedereen een kans krijgt om een job uit te oefenen, om zich te ontwikkelen en de maatschappij te steunen, zonder dat zijn afkomst, zijn geloof, zijn geslacht en zijn seksuele oriëntatie hierbij een rol spelen.

Kremena Todorova
23e plaats - 41 jaar - Heist-op-den-Berg
Woningassistent Ten Kerselaere 
Mia Seynhaeve
Mia Seynhaeve
24e plaats

Stilstaan bij betere toegankelijkheid voor minder mobiele mensen, sportmogelijkheden ook voor fysiek gehandicapten , veiligheid voor fietsers en voetgangers…daarom wil ik me graag engageren voor PRO Heist. Als leerkracht en lid van de tekenacademie vind ik het belangrijk dat er in onze gemeente voldoende aandacht is voor creativiteit binnen en buiten de scholen en dit ook in onze deelgemeenten.

Mia Seynhaeve
24e plaats - 55 jaar - Itegem
Kleuterleidster 
Mario Sel
Mario Sel
25e plaats

Met 2 tieners in huis vind ik uiteraard verkeersveiligheid met extra aandacht voor fietsers zeer belangrijk. Het spreekt voor zich dat de toegankelijkheid in onze gemeente ook vooraan op de agenda wordt geplaatst. Verder wil ik me inzetten voor een goed woonbeleid. Betaalbaar wonen in een gezonde leefomgeving en met voldoende en goed bereikbare ontspannings- en sportfaciliteiten.

Mario Sel
25e plaats - 38 jaar - Heist-Goor
Educatief medewerker Spina Bifida en Hydrocephalus 
Oumou Barry
Oumou Barry
26e plaats

Mijn droom is dat iedereen erbij hoort in onze gemeente. Dat er geen onderscheid gemaakt wordt op basis van huidskleur of geslacht. Daarom ga ik in vele scholen praten over diversiteit en de rechten van vrouwen. Als moeder van 2 kinderen wil ik dat zij ook alle kansen krijgen. Met PRO Heist hebben we in Heist-op-den-Berg een partij die daadwerkelijk voor iedereen opkomt en waar iedereen meetelt.

Oumou Barry
26e plaats - 33 jaar - Heist-op-den-Berg
 
Johan De Batselier
Johan De Batselier
27e plaats

Ik wil mij inzetten voor PRO Heist om verder te strijden tegen armoede en vereenzaming. Mijn opleiding als kok laat mij toe mijn engagement te koppelen aan mijn passie: koken. Met GEKLAP, organiseer ik een volkskeuken om kansarmen en mensen met een beperking samen te brengen. Mijn bedoeling is het gemeenschapsgevoel in de Moretuswijk te versterken. Bovendien wil ik meer aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg door op een laagdrempelige manier de toegang tot professionele hulp te verbeteren.

Johan De Batselier
27e plaats - 49 jaar - Heist-op-den-Berg
Initiatiefnemer GEKLAP 
Bart De Wilde
Bart De Wilde
28e plaats

Ik wil graag meewerken aan het project van PRO Heist omdat Heist-op-den-Berg met zijn verschillende evenementen zoals Hestival, Heist loopt en Zingt, veel te bieden heeft. Graag wil ik mijn expertise op vlak van evenementen inzetten om tot goed beleid te komen inzake toegankelijkheid en veiligheid. Ook wil ik gaan voor een betaalbaar woonbeleid. Want een goede en betaalbare woning is toch de droom van iedereen.

Bart De Wilde
28e plaats - 43 jaar - Hallaar
Bediende firma Vink 
Karin De Belder
Karin De Belder
29e plaats

Ik doe mee aan de verkiezingen omdat de politiek terug aandacht moet geven aan de man in de straat. Mijn vader Mon De Belder, die jarenlang gemeenteraadslid was, was steeds bereikbaar voor iedereen en nam het op voor de gewone mensen. Politiek moet terug dicht bij de burger staan. Als voormalig inwoner van Itegem, vind ik het belangrijk dat er voldoende sport- en cultureel aanbod is in de deelgemeenten en dat ze verbonden worden met elkaar via volwaardig openbaar vervoer.

Karin De Belder
29e plaats - 59 jaar - Heist-op-den-Berg
 
Femke Aubroeck
Femke Aubroeck
30e plaats

Ik zet mijn schouders onder PRO Heist omdat ik vind dat lokale handelaars en duurzame landbouw meer aandacht en ondersteuning moeten krijgen. Gezonde en lokale voeding staat vaak gelijk aan “duur” terwijl er containers vol voedingswaren worden verscheept vanuit alle uithoeken van de wereld. Om dan verkocht te worden tegen dumpingprijzen. Bovendien ben ik als vertegenwoordiger veel op de baan, daarom wil ik meewerken om de mobiliteitsknoop te ontwarren.

Femke Aubroeck
30e plaats - 30 jaar - Wiekevorst
Vertegenwoordiger brouwerij Lefèbvre 
Jaak Kolenberg
Jaak Kolenberg
31e plaats

Ik kom op voor PRO Heist omdat ik geloof dat politiek niemand mag uitsluiten, dat we er allemaal samen op vooruit kunnen gaan. Als inwoner van Pijpelheide weet ik hoe belangrijk verenigingen zijn voor het leven van een dorp. Zij verdienen dan ook alle materiële steun. Bij de herinrichting van het centrum moet verkeersveiligheid centraal staan. Een trage weg verbinding tussen Goorweg en school kan hiertoe bijdragen.

Jaak Kolenberg
31e plaats - 70 jaar - Pijpelheide
Gepensioneerd Leraar 
Liesbeth Schoofs
Liesbeth Schoofs
32e plaats

Als leerkracht secundair onderwijs ligt de jeugd mij nauw aan het hart. Ik ondersteun PRO Heist omdat ik ook buiten mijn job met een brede kijk en op een vooruitstrevende manier verder wil timmeren aan een betere toekomst voor onze jongeren. Kwetsbare jongeren mogen we niet in de kou laten staan: een sterk sociaal beleid moet hen betere ontwikkelingskansen bieden. Geen lege brooddozen op onze scholen, maar een gezonde maaltijd voor elk kind.

Liesbeth Schoofs
32e plaats - 38 jaar - Heist-op-den-Berg
Leerkracht 
Aldo Giudici
Aldo Giudici
33e plaats

Als oudgediende heb ik gezien hoe werkmensen jarenlang niet kregen waar ze recht op hebben. Daarom heb ik me altijd geëngageerd in allerhande socialistische bewegingen. Voor mij zijn alle mensen gelijk. Ik doe mee met PRO Heist omdat ik wil dat er in Heist-op-den-Berg geïnvesteerd wordt in sociale huisvesting en een goed seniorenbeleid.

Aldo Giudici
33e plaats - 74 jaar - Itegem
Gepensioneerd 
Heidi Hosteaux
Heidi Hosteaux
34e plaats

Als ocmw-raadslid en ergotherapeute vind ik het belangrijk dat mensen in een maatschappij kunnen leven waarin ze gelijke kansen krijgen om zich te integreren, hun mogelijkheden kunnen uitbouwen en een meerwaarde kunnen betekenen. Kinderen moeten kunnen opgroeien in een gezond en vrolijk milieu, in een verdraagzame wereld met respect voor verschillende interesses en culturen. Mensen helpen met de dagelijkse beslommeringen is een kleine moeite.

Heidi Hosteaux
34e plaats - 54 jaar - Heist-op-den-Berg
Ergotherapeut, OCMW-raadslid 
Marleen Verschaeren
Marleen Verschaeren
35e plaats

Ik zet me in voor PRO Heist omdat het heel belangrijk is dat jongeren de weg vinden naar de arbeidsmarkt en als gemeente moeten we hier een ondersteunende rol in spelen. Initiatieven zoals “de jobbeurs” moeten dan ook behouden blijven Verder moet het leuk wonen blijven in onze gemeente, een goede woonmix, betaalbare bouwkavels, betaalbare appartementen, voldoende sociale woningen zodat iedereen, ook alleenstaanden, zich in onze gemeenten kunnen blijven vestigen.

Marleen Verschaeren
35e plaats - 54 jaar - Heist-op-den-Berg
Gemeenteraadslid en ondervoorzitter AGB, Provinciaal Accountmanager VDAB