Onze gemeente is een veilige en aangename gemeente om te wonen. Maar helaas zien we soms dat er toch vechtpartijen zijn, dat er toch woninginbraken zijn, dat er toch fietsen worden gestolen, etc. Om dit aan te pakken zijn we voorstander van Lokaal Integraal Veiligheidsplan, waarin alle facetten van veiligheidsbeleid aan bod komen en waar alle actoren geïntegreerd kunnen werken.

Een Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid start in onze visie bij preventie over repressie tot nazorg. Veiligheid is immers een ruim begrip. Soms is het zeer abstract, maar soms ook akelig concreet. Denk maar aan woninginbraken. Ook verkeersveiligheid vereist een prominente plaats.

We zullen blijven investeren in politie. Ook in het weekend willen we voldoende ploegen op de baan. Maar we gaan er ook voor zorgen dat de wijkagent opnieuw meer tijd krijgt om in zijn wijk rond te lopen. Want vaak is hij of zij het eerste aanspreekpunt.

In een landelijke gemeente mogen we ook onze ogen niet sluiten voor verdoken fenomenen zoals huiselijk geweld. Daarom moet ook onze politie voldoende capaciteit hebben om ook met deze zaken op een professionele manier om te gaan.

Bovendien moet de politie ook beter bereikbaar zijn met apps. Meldingen kunnen zo door gegeven worden. Ook voor doven en slechthorenden moeten onze diensten bereikbaar zijn. Maar daar we ook in preventie geloven wensen we een team van preventiewerkers aan te werven.

 

Verkeersveiligheid

De hogere overheid heeft terecht beslist om het snelheidsregime van 90 km/u te schrappen. Voortaan zijn er in onze gemeente 3 snelheidszones : 30 km/u – 50 km/ - 70 km/u.

Door de verdichting van onze kernen en de toegenomen verkeersintensiteit zijn bewoners vaak vragende partij om meer zones met een snelheidsbeperking van 30 km/u in te voeren. Als PRO Heist willen we hier een positief antwoord op geven. Dit vergt dan bijkomende investeringen in de infrastructuur en controle.

Voor deze controle willen we ook investeren in vaste camera’s en onbemande camera’s. Indien dat er wegen zijn waar Trajectcontrole kan uitgevoerd worden, willen we dit ook in overweging nemen.

Deze camera’s kunnen ook gebruikt worden om tonnagebeperkingen te respecteren.

Samen met de scholen willen we verder initiatieven starten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Jaarlijks organiseren we sessies in het kader van het voorkomen van “Dode Hoekongevallen”. Ook willen we elk jaar een campagne om de fietsen in orde te maken. Een goede verlichting maakt immers dat fietsers beter gezien worden.

 

Inbraak- en diefstalpreventie

Hoewel we statistisch weinig inbraken hebben in onze gemeente, zijn er helaas altijd een aantal gezinnen, verenigingen en bedrijven het slachtoffer van inbraken.  Niet alleen de materiële schade en het verlies, maar ook de psychologische effecten van een inbraak zijn vaak ingrijpend. Daarom moet er een globale aanpak inzake inbraak zijn. Zowel preventie als een curatieve en repressieve maatregelen zijn essentiële ketens in de ketting.

We zullen de komende jaren  ANPR camera’s (automatische nummerplaatherkenning) plaatsen aan onze invalswegen. Ook gaan we cameratoezicht organiseren waar er verhoogde diefstallen zijn. Zo denken we aan camera’s aan de stationsomgeving om fietsendiefstal en vandalisme l te bestrijden.