Lokale middenstand en innovatie

Beleid ten behoeve van de lokale middenstand

Heist-op-den-Berg kan maar een bruisende gemeente zijn, indien er voldoende handelaars zijn die hier mee voor zorgen. Zonder een florerende middenstand dreigt er leegstand en een verlies aan attractiepolen. Maar door de aankoop van goederen zoals kleding en schoenen via het internet dreigen een aantal lokale handelszaken het moeilijk te krijgen.

Daarom moeten we als gemeente lokale handelaars samenbrengen  om hen mee te nemen op de trein van deze nieuwe vormen van shoppen. Online tools kunnen dan samengebracht worden  met de fysieke nabijheid van winkels. Indien lokale handel zich wil onderscheiden, zal hij innovatief moeten zijn en een meerwaarde moeten bieden.

Ook een goede mix tussen ketens en authentieke winkels  draagt bij tot authenticiteit.

Als gemeentebestuur moeten we ervoor zorgen dat ook het openbaar domein in het centrum en in de deelgemeenten aantrekkelijk is en goed wordt onderhouden, zodat het leuk is om te winkelen in Heist-op-den-Berg. Mooie straten met voldoende groen en zitbanken, vormen een meerwaarde voor mensen die in alle rust willen winkelen.

Op mobiliteitsvlak kunnen we bijvoorbeeld één zaterdagnamiddag per maand een autovrije Bergstraat maken. Zo krijg je een rustige winkel-wandelstraat, waar er ruimte is voor mensen.

We hebben er de laatste jaren trouwens voor gezorgd dat het nog steeds gratis parkeren is en dat er bijkomende randparkings in het centrum van de gemeente zijn gekomen waar men onbeperkt kan parkeren.

Voor de deelgemeenten zullen we project per project kijken hoe de lokale middenstand kan ondersteund worden.Vaak hebben de noden hier te maken met parkeerplaatsen.

Evenwel mogen we onze aandacht niet alleen focussen op de auto: ook goede fietsenstallingen zullen bijdragen tot een attractiever handelscentrum.

 

Industrieel beleid : maatwerk en technologiehub

Op de verschillende industrieterreinen in onze gemeente is er een grote variëteit van bedrijven aanwezig. Er zijn een aantal grote internationale bedrijven, KMO’s en zelfs ambachtelijke bedrijven. In de toekomst willen we op ruimtelijk vlak meer kansen geven aan kleinschalige ondernemingen die een hoge toegevoegde waarde hebben.

Ook denken we dat we  samen met de ondernemersorganisaties  terreinen moeten herbestemmen of ontwikkelen waar we technologische knowhow samenbrengen. Hiervoor kunnen we werken met businessunits zodat kennis als het ware echt verbonden wordt.

In de toekomst zal en nog een grotere “War on talent” zijn voor specifieke beroepen. Daarom moeten we bedrijven ondersteunen die op innovatieve manier bedrijfsplannen opstellen om hun werknemers op een duurzame mobiliteitsmanier laten komen werken.  We zien immers meer en meer dat jongeren vaak een goed openbaar vervoer verkiezen boven een bedrijfsauto.

 

Horecabeleid

In onze gemeente hebben we nog een steeds een groot aantal horecazaken. Hoewel er de laatste jaren een vermindering is van het aantal cafés in de deelgemeenten, bruist het horecaleven nog steeds. Met een terrassenbeleid op maat van de reguliere horeca willen we dit verder ondersteunen. Zo willen we dat reguliere horecazaken prioriteit krijgen om hun terras te zetten op bijvoorbeeld marktkramers.

Samen met de dienst Toerisme zal er met de lokale horeca een jaarplan opgemaakt worden van de gemeentelijke evenementen. Want zowel de evenementen als de horeca zijn bepalend voor het beeld dat de bezoekers hebben van onze gemeente.

Pop-ups kunnen, maar mogen geen “afroomeffect” hebben. Ze moeten bijdragen tot de uitstraling en de beleving van de buurt en zo zorgen voor méér bezoekers. 

Specifiek voor het centrum zullen we blijven verplichten dat er boven handelspanden bewoning is. Zo voorkomen we een doods centrum.

 

Markten en kermissen

De zondagsmarkt heeft een bovenlokale uitstraling. Door goede afspraken en controle op de afspraken moeten we zorgen voor een evenwicht tussen een levendige markt en de woonkwaliteit voor de buurtbewoners.

Wat kermissen betreft moeten we de nodige aanpassingen durven doorvoeren. Zo willen we dat kermissen in de toekomst kunnen beginnen op een vrijdagavond en eindigen op zondag. Voor hen die het traditionele patroon van zondag tot dinsdag willen behouden, laten we natuurlijk deze vrijheid.

 

Citymarketing

Binnen onze gemeentelijke diensten hebben we een ambtenaar lokale economie, een ambtenaar evenementen en een ambtenaar markten. Deze mensen zorgen er mee voor dat er in onze gemeente activiteiten kunnen georganiseerd worden. We willen intern kijken hoe we dit kunnen verbeteren en versterken. Heist-op-den-Berg moet de ambitie hebben om een regionale aantrekkingskracht te hebben op tal van domeinen, zoals cultuur, sport en evenementen.