Heist-op-den-Berg heeft nood aan meer kinderopvangplaatsen

Heist-op-den-Berg heeft nood aan meer kinderopvangplaatsen

Heist-op-den-Berg heeft nood aan meer kinderopvangplaatsen

  • 18-06-2018

Kelly van Tendeloo en Veronique Hamal zijn twee jonge moeders die voor vanuit hun eigen ervaring mee gestalte hebben gegeven aan onze voorstellen rond kinderopvang en jeugdbeleid.

Als schepen bevoegd voor Jeugdbeleid heeft Kelly deze legislatuur tal van initiatieven genomen voor kinderen en jongeren in onze gemeente.

Vandaag willen Kelly en Veronique hun kandidatuur bekend maken en vooral hun visie rond kinderopvang.

Heist-op-den-Berg heeft nood aan meer kinderopvangplaatsen. Ondanks de investeringen tijdens deze legislatuur zitten we nog steeds onder het Vlaamse gemiddelde. Daarom moet er in elke deelgemeente voldoende en betaalbaar aanbod komen.

Ook denken we dat er een proefproject moet gestart worden in een Woonzorgcentrum. Zo willen we de schotten tussen oud en jong wegnemen en meer activiteiten in het  WZC krijgen, maar ook de bestaande infrastructuur beter benutten.

Daarnaast moeten we samen met de scholen kijken naar de organisatie van de voor-en naschoolse kinderopvang. Waar mogelijk moeten lokalen en andere schoolinfrastructuur  samen gebruikt kunnen worden.

In het ‘Huis van het kind’ organiseren we op een laagdrempelige wijze informatiepunten waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor al hun vragen rond opvoeding.