De mens staat centraal bij ruimtelijke planning

De mens staat centraal bij ruimtelijke planning

De mens staat centraal bij ruimtelijke planning

  • 12-06-2018

Met Truus Van Bosstraeten en Gisèle Vervoort stelt PRO Heist u twee kandidaten voor die sterk willen inzetten op duurzame leefruimte.

Zij vinden het belangrijk dat de mens centraal staat bij ruimtelijke planning. In onze gemeente wonen meer en meer mensen in appartementen of andere woningen zonder tuin. Hierdoor groeit het belang van een kwaliteitsvolle openbare ruimte steeds meer.

Gisèle Vervoort: ‘Ik heb in het verleden in verschillende gemeentes meegewerkt aan het ontwikkelen van kindvriendelijke publieke ruimte. Dit konden parken en pleinen met speelelementen zijn, maar ook en vooral manieren om verschillende interessante plaatsen met elkaar op een verkeersveilige manier te verbinden. Dit kan het beste door te luisteren naar welke obstakels kinderen zelf ervaren wanneer ze zich willen verplaatsen. Als een ruimte aangenaam is voor een kind, is die het meestal ook voor een volwassene. De publieke ruimte die veilig is voor kinderen is echter gedurende de jaren steeds verkleind. Daarom moeten we in Heist, vertrekkend vanuit de perceptie van kinderen, blijven inzetten op ruimtes die makkelijk toegankelijk zijn en waar het aangenaam vertoeven is. Hierbij is het essentieel dat mensen uit de buurt zelf mee nadenken over de ruimte en deze mee vorm kunnen geven.’

Truus Van Bosstraeten: ‘Meer groen in de dorpskernen en voldoende speel- en ontmoetingsplekken dragen volgens mij zeker bij aan de levenskwaliteit in een dorp. Ik merk dit ook in Booischot. Er is echt nood aan groene, uitnodigende ontmoetingsplaatsen waar verschillende generaties kunnen samenkomen. Meer leven in het dorp komt ook ten goede aan de lokale economie. Voor een leefbaar dorp is het wel noodzakelijk dat je jezelf veilig kan verplaatsen. Daarom moeten veilige fiets- en voetpaden een prioriteit blijven.’

‘Wanneer we het hebben over kwaliteitsvolle openbare ruimte bedoelen we niet enkel parkjes en pleinen die specifiek als openbare plaats zijn aangelegd, maar ook alle elementen die de dorpsbeleving aangenamer maken: zoals zitbanken, meer groen, meer initiatieven voor sociale interactie en blijvende aandacht voor veiligheid van de zwakke weggebruiker.’

Vanuit onze achtergrond als leerkracht vinden we ook dat onderwijs en cultuur geen bespaarposten mogen zijn, maar juist belangrijke pijlers voor een inclusief, vooruitstrevend en sociaal beleid. Inzetten op levenskwaliteit is een positieve en constructieve visie die ingaat tegen de dreigende verzuring. Daarom zijn wij voluit PRO Heist!’