Burgers komen zelf met alternatief voorstel doorstroming en verkeersveiligheid in Pijpelheide

Burgers komen zelf met alternatief voorstel doorstroming en verkeersveiligheid in Pijpelheide

Burgers komen zelf met alternatief voorstel doorstroming en verkeersveiligheid in Pijpelheide

  • 01-10-2019

Zij verplaatsten het fietspad dichter naar de school en legden de parking tussen het fietspad en de rijweg. Zo konden de auto’s manoeuvreren zonder de fietsers in gevaar te brengen. Om de doorstroming vlotter te laten verlopen, voerden zij éénrichtingsverkeer in rond het pleintje voor de school, waar zij de parkeertijd beperkten tot 30 minuten. Het comité legde deze plannen voor aan het gemeentebestuur en ze werden, met lichte wijzigingen, goedgekeurd. Echt wel een perfect voorbeeld van burgerparticipatie!

Een ander voorbeeld van overleg tussen burgers en het gemeentebestuur vond op maandag 9 september plaats. De bevoegde schepenen, met David Geerts als woordvoerder, legden er de plannen voor van de nieuwe parking achter de kerk. Jaren geleden reeds vroegen de verenigingen van Pijpelheide om een oplossing voor de parkeerproblemen die ontstaan  in het centrum telkens als een activiteit georganiseerd wordt in de parochiezaal. De kerkfabriek verklaarde zich bereid om hiervoor grond af te staan en zo kwam men, in overleg met de verenigingen, tot het ontwerp van een parking met een ingang aan de Schrieksesteenweg, schuin over de parochiezaal, en een uitgang aan de Goorweg. Een bijkomend voordeel van dit ontwerp is dat de uitvoering ervan samen kan gaan met de aanleg van een trage wegverbinding tussen de Goorweg en de school. Als men nu Het Moer en de della Faillestraat ook nog omvormt tot een fietsstraat, dan kunnen zowel voorzijde als achterzijde van de school veilig bereikt worden.

Nog in de gemeenteraad over Pijpelheide, een plan om de leefbaarheid van de sociale woonwijken te verbeteren door middel van een aanpassing aan de reglementering. Voor de toewijzing van een sociale huurwoning zal voorrang gegeven worden aan personen die tijdens de laatste zes jaar drie jaar in Booischot hebben gewoond of die ooit 15 jaar in deze deelgemeente hebben verbleven. Deze bijkomende voorrangsregel is alleen van toepassing voor een sociale huurwoning in de wijk Cardijnlaan, Kapelaan Francklaan en Negenbunders. 

Inwoners van Pijpelheide klagen wel eens dat zij, in hun uithoek van het grote Heist, vergeten worden door het bestuur. De voorbeelden die hier aangehaald werden, bewijzen dat goed voorbereide initiatieven tot positieve resultaten kunnen leiden.